Umiem pływać

Przystąpiliśmy do kolejnej już edycji programu „Umiem pływać” upowszechniającego naukę pływania w klasach I-III szkoły podstawowej . Program ma na celu upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływanie), edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Planowana realizacja programu od marca do czerwca 2018 roku. Do tej edycji programu zgłoszone zostały dzieci z klas drugich i  trzecich szkoły podstawowej.

Skip to content