Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

2 września 2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2019 – Dzień Nauczyciela

16 października 2019 r. – Dzień Patrona Szkoły

11 listopada 2019 r. -Święto Niepodległości

23-31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna

27 stycznia -9 luty 2020 r. -ferie zimowe

9-14 kwietnia 2020 r. -wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020 r.

matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

Termin dodatkowy dla szkoły podstawowej

język polski – 1 czerwca 2020 r.

matematyka – 2 czerwca 2020 r.

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

 

3 maja 2020 r. – Święto Konstytucji

1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka

 

26 czerwca 2020 r. -zakończenie roku szkolnego

27 czerwca -31 sierpnia 2020 r. -ferie letnie