Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

 Opłaty za przedszkole są przyjmowane  w godzinach 6.300-12.30  w części przedszkolnej budynku przez Panią Barbarę Jaguś.

Za 5 godzin pobytu w przedszkolu nie pobieramy opłaty stałej.

Powyżej 5-ciu godzin   za każdą godzinę  – 1 zł od dzieci do lat pięciu.

Dzieci 6-letnie przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin nie płacą opłaty stałej.

Opłaty za żywienie

-przedszkole 5 godzin (śniadanie ,obiad)-3,50 zł –  dziennie

-przedszkole 9 godzin ( śniadanie, obiad, podwieczorek)- 4,50,- zł – dziennie

Opłat należy dokonywać do 10 -ego dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. Nieobecności są odliczane od płatności w kolejnym miesiącu.

 

 

Opłaty na Radę Rodziców  na rok szkolny

Opłaty można dokonać na podane konto  : 76 9431 0005 3004 0400 0651 0001

Składka w roku szkolnym 2019/2020   nie została jeszcze ustalona

W tytule przelewu należy wpisać ” Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021  – Imię i nazwisko dziecka oraz grupę” do której dziecko uczęszcza