Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

Od 1 września 2022 r wpłaty za żywienie dzieci można dokonywać bezpośrednio u Pani Barbary Jaguś ale  również  bezpośrednio  na konto :

Konto : 66 9431 0005 2004 0402 1908 0003 na wpłaty za żywienie

W tytule wpłaty należy wpisać : „Opłata za wyżywienie dziecka (imię i nazwisko , klasa  lub oddział w przedszkolu ) -za jaki miesiąc ) ”

Konto do opłaty stałej (tylko do przedszkola dla dzieci będących w przedszkolu powyżej 5 godzin)  ) 19 9431 0005 2004 0401 9006 0001 

W tytule przelewu należy wpisać  : „Opłata stała (imię i nazwisko dziecka , oddział -za jaki miesiąc)”

Informację o wysokości wpłaty będzie można uzyskać telefonicznie u osoby przyjmującej wpłaty.

Opłaty za żywienie od 1 września  2022 roku 

-przedszkole 5 godzin (śniadanie ,obiad)-   5 zł –  dziennie

-przedszkole 9 godzin ( śniadanie, obiad, podwieczorek)-   6,50,- zł – dziennie

Opłat należy dokonywać do 10 -ego dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. Nieobecności są odliczane od płatności w kolejnym miesiącu.

Obiady w przedszkolu ruszają od 2 września .

Zapisy na obiady u Pani Barbary Jaguś na przedszkolu .

Opłat należy dokonywać do 10 -ego dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. Nieobecności są odliczane od płatności w kolejnym miesiącu.

 

Skip to content