Rada Rodziców

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

przewodnicząca : Edyta Jaworska

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2019/2020  wynosi 50 zł z jednego domu (tzn. rodzeństwo bez względu na to ilu uczniów z domu  uczęszcza do placówki płaci kwotę tylko 50 zł)

nr: konta Rady Rodziców : 56 9431 0005 2004 0400 0114 0001

tytuł przelewu : „Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020 , Imię nazwisko ucznia i klasa „