Rada Rodziców

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021   

przewodniczący : Artur Czerwiec

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2020/2021  wynosi   50 złotych z jednego domu (tzn. rodzeństwo bez względu na to ilu uczniów z domu  uczęszcza do placówki płaci kwotę tylko  kwotę    50 złotych )

nr: konta Rady Rodziców : 56 9431 0005 2004 0400 0114 0001

tytuł przelewu : „Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021 , Imię nazwisko ucznia i klasa „

Skip to content