Rada Rodziców

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022   

przewodniczący : Artur Czerwiec

zastępca przewodniczącego : Beata Bugaj

skarbnik : Edyta Jaworska

sekretarz : Alicja Swatek

członek : Ewa Chyla

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2021/2022  –   50 złotych 

nr: konta Rady Rodziców : 56 9431 0005 2004 0400 0114 0001

tytuł przelewu : „Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022 , Imię nazwisko ucznia i klasa „

Skip to content