Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja   do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 została zakończona . 

Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń przed przedszkolem .


Poniżej do pobrania karta zapisu oraz klauzula informacyjna, obydwa dokumenty należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca w sekretariacie szkoły.

Karta-zapisu-dziecka-do-przedszkola-na-rok-szkolny 2024 2025 doc

Karta-zapisu-dziecka-do-przedszkola-na-rok-szkolny-2024-2025 pdf

klauzula informacyjna RODO

Skip to content