Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi”.

                                                                                                                            Jan Paweł II

Witam na stronie Biblioteki Szkolnej w Rytwianach

 mgr Agata Godzwon 

godziny pracy bublioteki 8.15-14.15

Biblioteka jest centrum życia kulturalnego szkoły. Jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Organizowane są konkursy tematyczne, plastyczne, literackie, wystawy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej mające na celu wspomaganie uczniów w nabyciu umiejętności poszukiwania, wykorzystania, selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Biblioteka posiada ponad 12 000 woluminów.Zbiory znajdują się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni.Gromadzony księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, wiek oraz typ szkoły. Zasoby biblioteki to w głównej mierze lektury, literatura popularnonaukowa, a także wydawnictwa informacyjne, programy komputerowe i czasopisma.

Czytelnia wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych, które stanowią Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mogą korzystać z Internetu, programów multimedialnych, mają możliwość oglądania ekranizacji lektur szkolnych, kserowania, wydrukowania potrzebnych informacji na lekcje.

Czytelnik może skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego. Są to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, wydawnictwa albumowe.

Regulaminy :

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin czytelni

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Skip to content