Rada Rodziców Przedszkola

RADA RODZICÓW 2021/2022   – przewodnicząca 

wpłata na Radę Rodziców  wynosi w roku szkolnym 2021/2022   –

Wpłat prosimy dokonywać na konto :   76 9431 0005 3004 0400 0651 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „Imię nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza”

 

Skip to content