Rada Rodziców Przedszkola

RADA RODZICÓW 2020 – 2021   – przewodnicząca Sylwia Przybyłek

wpłata na Radę Rodziców  wynosi w roku szkolnym 2020/2021   –  50 złotych

Wpłat prosimy dokonywać na konto :   76 9431 0005 3004 0400 0651 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „Imię nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza”

 

Skip to content