Rada Rodziców Przedszkola

RADA RODZICÓW 2019 – 2020

wpłata na Radę Rodziców  wynosi w roku szkolnym 2019/2020   –   50 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto :   76 9431 0005 3004 0400 0651 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „Imię nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza”