Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-15:30   Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązują między 8.30 – 13.30.

     Publiczne Przedszkole w Rytwianach zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy  i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem ich zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych. Staramy się wspomagać dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień. Rozwijamy dbałość o własne zdrowie oraz higienę osobistą. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im właściwe zasady zachowania    i postępowania. Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie. Poprzez różnorodne sytuacje edukacyjne dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia, a także kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji   w zakresie podstawowych pojęć matematycznych . Uwrażliwiamy dziecko na piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania   i przeżywania wrażeń estetycznych oraz dbania o otaczający nas świat. Przede wszystkim tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka: prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia, rozwijamy zdolności i zainteresowania. Promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, występy artystyczne, konkursy). Na terenie przedszkola goszczą  teatrzyki, dzieci mają możliwość obejrzenia przedstawień teatralnych.

Zapewniamy:

– kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

– właściwą opiekę nad dziećmi

– wspieranie rozwoju każdego dziecka

– psychologa dziecięcego

– logopedę

– bezpieczeństwo

– rozwijanie umiejętności manualnych, plastycznych

– spacery i wycieczki

– dwa posiłki dziennie dla dzieci zapisanych na pięć godzin i trzy posiłki (śniadanie, obiad,      podwieczorek) dla dzieci dziewięciogodzinnych.

 

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:  język angielski, religia, zajęcia  z logopedą.

 

Kalendarz uroczystości w przedszkolu jest bardzo bogaty:

Światowy dzień przedszkolaka

– Święto Patrona Jana Pawła II

–  Dzień Pluszowego Misia

–  Zabawa andrzejkowa

–  Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie wigilijne

Zabawa choinkowa

Dzień Babci i Dziadka

–  Powitanie wiosny

Dzień Matki i Ojca

  Dzień Dziecka

– Piknik Rodzinny

Skip to content