Baza i oferta szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach składa się z :

 • Budynek przedszkola i nauczania zintegrowanego – I piętro nauczanie zintegrowane , parter – przedszkole oraz gabinet pielęgniarki ,
 • Sala gimnastyczna , kompleks boisk sportowych
 • Łącznik – – stoły ping-pongowe , pracownia komputerowa;
 • Budynek główny – klasy IV-VI, klasy I-III gimnazjum , na parterze : sekretariat (pok. nr 3) , gabinet pani wicedyrektor, kuchnia i stołówka szkolna, świetlica ; na I piętrze : gabinet psychologa i pedagoga – logopedy , biblioteka szkolna; na II piętrze gabinet dyrektora szkoły , pokój nauczycielski, dwie pracownie komputerowe.

 

 

 • W naszej szkole oferujemy:
 • bezpieczeństwo uczniów, miłą i przyjazną atmosferę;
 • estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;
 • rzetelną realizację programów nauczania, w tym szeroką gamę programów własnych nauczycieli;
 • 3 pracownie komputerowe sfinansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • bibliotekę szkolną z Multimedialnym Centrum Informacyjnym sfinansowanym ze środków UE oraz czytelnię;
 • pracownię fizyczną;
 • pracownię biologiczną ;
 • pracownię chemiczną;
 • pracownię matematyczną;
 • tablicę interaktywną;
 • pracownię językową ;
 • salę gimnastyczną,
 • kompleks boisk sportowych,
 • rzutniki multimedialne w pracowniach
 • świetlicę dla uczniów z profesjonalną opieką, czynną w godz. 7.00-15.00;
 • dwie klasy zerowe;
 • komfort nauki:
 • zajęcia odbywają się w godz. 8.00-14.15;
 • klasy I-III zajmują oddzielny segment, dzięki czemu uczniowie czują się bezpiecznie;
 • naukę jęz. angielskiego od klasy I;
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
 • koło matematyczne,
 • kolo polonistyczne,
 • koło biologiczne,
 • koło chemiczne,
 • koło fizyczne,
 • koło polonistyczne,
 • koło ekologiczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło historyczne,
 • koło gitarowe,
 • chór szkolny,
 • taniec – szkolny zespół taneczny „INTRO”,
 • SKS (tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, zajęcia taneczno-ruchowe, ,piłka nożna, koszykówka),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki,chemii, fizyki,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III,
 • opiekę zdrowotna i profilaktyczną:
 • pielęgniarską,
 • logopedyczną,
 • psychologiczną,
 • reedukacyjną,
 • gimnastykę korekcyjną.
 • organizację licznych wyjść i wycieczek, rajdów rowerowych,
 • organizację zielonych szkół,
 • smaczne posiłki w stołówce szkolnej,
 • sklepik.
Skip to content