Samorząd Szkolny

 

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2020/2021

przewodnicząca-

zastępca przewodniczącego –

sekretarz-

skarbnik-

członkowie :

 

 

 

Regulamin Samorządu uczniowskiego

Skip to content