Patron

PortretBeatyfikacyjnyJanaPawlaIIImię Jana Pawła II placówka otrzymała w dniu 16 października 2005 roku. 

26 października 2005 roku Rada Rodziców ufundowała sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. 
Jan Paweł II Patron szkoły, którego wybrała cała społeczność szkolna,  to dla nas ogromny zaszczyt, ale także zobowiązanie. Słowa,  które kierował do nas, a także całe dziedzictwo Jego pontyfikatu, stanowią niewyczerpane  źródło, z którego możemy czerpać  i znajdować odpowiedzi na trudne pytania: jak żyć i co w życiu  jest ważne. Wartości reprezentowane przez Jana Pawła II są głównymi    celami wychowawczymi naszej szkoły.
Skip to content