Pedagog w szkole

Nazywam się Elżbieta Adamiec. Jestem Pedagogiem Szkolnym Cieszę się że mogę być z Wami.

Godziny pracy 

Poniedziałek – 

Wtorek – 

Środa – 

czwartek  –

Piątek – 

 Zapraszam  do pokoju 45 (I piętro)

W naszej szkole wszyscy na siebie oddziałujemy, uczymy sie być lepszymi i mądrzejszymi. Przed każdym z nas postawione są zadania którym staramy się sprostać. Moim zadaniem jest udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Zapraszam do siebie tych którzy:

  • sami nie potrafią rozwiązać swojego problemu
  • czują się nie zrozumiani w szkole, w domu lub grupie rówieśniczej
  • maja trudności w nauce
  • przeżywają trudności związane z okresem dojrzewania
  • są ofiara przestępstwa
  • mają kłopoty materialne

Podchodzę ze zrozumieniem do Waszych problemów i żąden z nich nie jest dla mnie błachy

Do ważnych moich zadań należą także:

  • działania profilaktyczno-wychowawcze w tym realizacja profilaktyki dotyczącej nikotynizmu, alkoholizmu i innych uzależnień.
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych na rzecz uczniów w zakresie wybory przez nich kierunku dalszego kształcenia

Współpracuję z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie, bardzo cenię sobie współprace z rodzicami uczniów, których wkład w wychowanie człowieka i kształtowanie jego osobowości uważam za nadrzędny i niepodważalny

Wszystkim uczniom ZS-P w Rytwianach życzę, by tak wykorzystali lata edukacji w naszej nowej i doskonale wyposażonej szkole, aby teraz i w przyszłości mogli sprostać wymaganiom współczesnego świata

kontakt telefoniczny (015) 864-75-12 w 18


 

Skip to content