epuap

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach  uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP – rejestracja i korzystanie z niego jest bezpłatne.
Jeżeli chcesz założyć konto wejdź na stronę ePUAP – załóż konto

Profil epuap szkoły  poniżej

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSPRytwiany

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy zalogować się na stronie http://epuap.gov.pl a następnie wyszukać ZSPRytwiany  w liście odbiorców dokumentu wpisując polu wyszukiwania: Rytwiany

Katalog Spraw : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSPRytwiany

Link bezpośredni do formularza z pismem ogólnym, należy się zalogować i w polu „znajdz urząd” wpisać: ZSPRytwiany 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-urzedu

Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę lub profilem zaufanym epuap.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym epuap,
2. Dokumenty elektroniczne muszą zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,
3. Akceptowalne formaty załączników: TXT, DOC, RTF, ODT, PDF, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, ZIP
4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
5. Dokumenty lub nośniki zawierające wirusy komputerowe oraz inne szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Poniższe informacje pochodzą ze strony https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany z dn. 03.08.2018 r.

Załóż profil zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 

Skip to content