Stołówka szkolna

Obiady  w  naszej  stołówce  szkolnej  przygotowujemy  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty, przy  wykorzystaniu warzyw i  owoców  pochodzących  w  większości  z  ekologicznych  upraw.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
1. Obiady wydawane w stołówce są odpłatne.

2.Informacja o wysokości opłat podana jest do wiadomości przez wywieszenie na drzwiach stołówki szkolnej, oraz na stronach internetowych  (zakładka – stołówka szkolna).

3.W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalny do liczby dni, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do intendentki (tel. 158647512) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i gdy nieobecność wynosi więcej niż jeden dzień. Jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w następnym miesiącu, jest proszony o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu.

4.Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek rodziców lub w przypadku osób dorosłych na ich wniosek, na koniec miesiąca, w którym nastąpiły nieobecności. Zwrot opłaty jest uiszczany w formie odpisu w następnym miesiącu.

Obiady wydawane są w godzinach 11.15-11.35 oraz 12.20-12.40

Uwaga! Drogi Rodzicu  sprawdź, czy Twoje dziecko dokonało zakupu obiadu.

Zapraszamy do zapisów na obiady w stołówce szkolnej!

 obiad  zupa + drugie danie – 3,50 zł x ilość dni w miesiącu

Wpłaty na obiady przyjmuje Pani  Barbara Jaguś  od godz. 6.30- 8.45 ; 10.00-11.45 ; 13.00-13.30  (budynek przedszkola  pokój na wprost gabinetu pielęgniarki)

SMACZNEGO

 

Skip to content