Stołówka szkolna

Obiady  w  naszej  stołówce  szkolnej  przygotowujemy  zgodnie  z  zasadami
racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty, przy  wykorzystaniu warzyw i  owoców  pochodzących  w  większości  z  ekologicznych  upraw.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:
1. Obiady wydawane w stołówce są odpłatne.

  1. Na wysokość opłat składa się wysokość kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków

3.Informacja o wysokości opłat podana jest do wiadomości przez wywieszenie na drzwiach stołówki szkolnej, oraz na stronach internetowych  (zakładka – stołówka szkolna).

4.Dzieci na obiady zapisywane są na początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po wcześniejszym wypełnieniu Karty zgłoszenia dziecka na obiady (załącznik_1) –*karta zgłoszenia na obiady

5.W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalny do liczby dni, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do intendentki (tel. 158647512) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż do godz 8.00 w dniu nieobecności.

  1. Jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w następnym miesiącu, jest proszony o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. (załącznik_2 rezygnacja z obiadów

7.Zwrot opłaty za nieobecności jest dokonywany w formie odpisu w następnym miesiącu.

  1. Opłaty za obiady należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli opóźnienie przekroczy 7 dni roboczych wydawanie posiłków może zostać wstrzymane do czasu uregulowania zaległości.
  2. Obiady wydawane są w godzinach 11.15-11.35 dla klas 4-6 oraz 12.20-12.40 dla klas 7-8. Dzieci z klas 1-3 spożywają posiłek wg oddzielnego harmonogramu.

Uwaga! Drogi Rodzicu  sprawdź, czy Twoje dziecko dokonało zakupu obiadu.

Zapraszamy do zapisów na obiady w stołówce szkolnej!

 obiad  zupa + drugie danie – 3,50 zł x ilość dni w miesiącu

Wpłaty na obiady przyjmuje Pani  Barbara Jaguś  od godz. 6.30- 8.45 ; 10.00-11.45   (budynek przedszkola  pokój na wprost gabinetu pielęgniarki)

  • Nie dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 już zostały zgłoszone na obiady

Jadłospisy :

jadłospis_szkoła

jadłospis przedszkole

Skip to content