Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna zapewnia stałą opiekę dzieci i młodzieży  w roku szkolnym 2023/2024 pracuje w godzinach   od 6:30 do 15:30

Nauczyciele :

Kierownik świetlicy : mgr Ewa Głodowska

mgr Anna Niekurzak

mgr Małgorzata Opala

 

Podstawowe jej funkcje to :

 • opiekuńcza
 • wychowawczo-dydaktyczna
 • społeczno-użyteczna Realizujemy zadania według rocznego planu pracy i wynikającego z niego tygodniowego rozkładu zajęć. Cele i zadania zakładane w tym roku szkolnym to przede wszystkim:
 • Stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • zapobieganie negatywnym wpływom środowiska rówieśniczego
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych, komunikowania się
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 •  pomoc w nauce
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • zajęcia integracyjne. Tematyka zajęć świetlicowych dostosowana jest do:
 • poszczególnych grup wiekowych
 • zainteresowań i uzdolnień oraz potrzeb wychowanków
 • warunków lokalowych środków materialnych
 • potrzeb najbliższego środowiska .Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych odbywa się poprzez zajęcia o charakterze:
 • czytelniczym
 • umuzykalniającym
 • artystycznym
 • sportowym
 • z wykorzystaniem środków audiowizualnych .Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem komputerów świetlica szkolna współpracuje z wychowawcami klas w przygotowaniu rekwizytów oraz dekoracji niezbędnych podczas organizowanych akademii, imprez i występów .Dbamy o estetyczny i bogaty wystrój świetlicy .W okresie świąt Wielkanocnych świetlica przygotowała konkurs na najciekawszą pisankę oraz świąteczny stroik Z okazji Dnia Matki wychowankowie pod naszym okiem przygotowali i wręczali barwne serduszka dla mam Pieczę nad przebiegiem festynu z okazji Dnia Dziecka sprawowała świetlica 

Kart zapisu do świetlicy :

Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną 2023 2024

Regulamin świetlicy szkolnej

Skip to content