TIK

Od września 2018 roku realizowany jest w naszej placówce program Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnej. W ramach programu zostało przeszkolonych 26 nauczycieli.  Od  listopada odbywają się zajęcia dla uczniów w 15-stu grupach. Są to zajęcia z robotyki , programowania, podstaw informatyki. Uczniowie pracują w grupach 10-cio osobowych. Z uczniami pracuje 4 -ech nauczycieli. W ramach projektu placówka otrzymała 30  zestawów komputerów stacjonarnych , 3 laptopy z systemem operacyjnym 2 tablice interaktywne , monitor  interaktywny z komputerem, 5 projektorów multimedialnych oraz pakiet oprogramowania biurowego Office Standard – 30 szt.

Skip to content