Dyrekcja

  • Dyrektor Zespołu  Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach – mgr Tadeusz Opala
  • Wicedyrektor – mgr Grażyna Miśkiewicz