Dyrekcja

  • Dyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach
  • – mgr Tadeusz Opala
  • Wicedyrektor – mgr Grażyna Miśkiewicz 
Skip to content