Drużyna Harcerska

Drużyna Harcerska przy ZSO w Rytwianach działa od 1 września 2004 roku. Jest to drużyna wielopoziomowa, ponieważ w jej skład wchodzą zarówno uczniowie Szkoły podstawowej jak i Gimnazjum.

Głównym celem wznowienia działalności drużyny było przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków i możliwości poznawania ciekawych ludzi, nowych miejsc.

Jak wiadomo ideą harcerskiego wychowania jest służba, czyli pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, bohaterstwo czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych, praca nad sobą czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości oraz przede wszystkim kształtowanie w sobie patriotyzmu i pamięci o świętach narodowych, miejscach pamięci.

Większość wymienionych tu wartości jest dzieciom obca, harcerstwo przynależność do niego daje możliwość rozwoju tych postaw poprzez zabawę ale i konkretna służbę np. udział w uroczystościach patriotycznych, porządkowanie miejsc pamięci, udział w akcjach charytatywnych, (Msze Święte, składanie kwiatów, Apel Poległych, warty).

Nasza działalność to udział w rajdach i Biwakach organizowanych prze Komendę Hufca ZHP w Staszowie, udział w uroczystościach patriotycznych oraz inicjatywy własne (we współpracy z innymi drużynami).

Braliśmy już udział w wielu imprezach między innymi w XVI rajdzie harcerskim pod nazwą „Partyzanckimi Duktami”, który odbył się w dniach 8-9.X.2004 na trasie Bogoria – Kiełczyna – Ceber. Dużo się tam nauczyliśmy (zabawy, piosenki, obrzędy, nowe znajomości.

Opiekunowie:

  • Aneta Urbanowicz
  • Grzegorz Kowal
  • druh Jacek Bugalski – który dzieli się z nami swoią rozległą wiedzą harcerską.

Skip to content