Bezpieczna +

W ramach rządowego programu Bezpieczna +  w naszej placówce realizowane są warsztaty profilaktyczne o następującej tematyce :

„Nie bądź ofiarą” , „Bądź mediatorem i co dalej” , „Profilaktyka agresji w szkole” , „Miej odwagę być sobą”. Warsztaty realizowane będą od października do grudnia 2017 r.

Działania mają na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy, przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijają, umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacja, kształtują więzi interpersonalne między uczniami.

Skip to content