Aktywna tablica

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem oraz głośnikami. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy , wybranych przez szkoły zgodnie
z ich zdefiniowanymi potrzebami , podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Zakupy tablic zostały sfinansowane z budżetu państwa. .