Aktywna tablica

W ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – szkoła  otrzymała dotację  w wysokości 29.059,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Głównym celem Rządowego programu „Aktywna Tablica” jest rozwijanie kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli za pomocą nowoczesnego sprzętu elektronicznego, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, jak również odpowiednich narzędzi do terapii, oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju z wykorzystaniem TIK. Całkowita wartość zadania – 37.809,00 zł. Wnioskowana kwota wsparcia to 29.059,00zł, wkład własny organu prowadzącego tj. Gminy Rytwiany wynosi 8.750,00 zł.

Skip to content