Stypendia naukowe

Szkoła przyznaje stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe , kryteria przyznawania zawarte w regulaminie .

Aktualny Regulamin-przyznawania-stypendium-za-wyniki-w-nauce-lub-za-osiągnięcia-sportowe-w-Zespole-Szkół-Ogólnokształcących-im.-JP-II-w-Rytwianach

Skip to content