Shuttle Time

Program „Shuttle Time” realizowany jest w naszej placówce od 1 września 2018 roku . Program ma na celu popularyzację zajęć badmintona wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym podkreśleniem powszechności tej dyscypliny i wskazaniem dostępności bez względu na predyspozycje fizyczne. W ramach programu otrzymaliśmy sprzęt sportowy w postaci rakiet , lotek . Nauczyciele prowadzący zostali przeszkoleni . W projekcie wzięło udział 16 dziewcząt i 17 chłopców uczniów szkoły podstawowej. Realizację programu zakończyliśmy 31 grudnia 2018 r.

Skip to content