Mały Mistrz

Główną ideą Projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego. Projekt ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną wśród najmłodszych oraz ich rodziców i opiekunów . W naszej placówce projekt realizowany jest od 2014 roku, obecnie realizuje go klasa trzecia  i druga szkoły podstawowej.

Skip to content